"Meditace je cesta k lepšímu životu"


Meditace proti stresu


Stres nám ztrpčuje život, způsobuje zdravotní problémy, problémy ve vztazích a vůbec negativně ovlivňuje naše životy včetně našeho nejbližšího okolí. Stres dnes zažíváme v západním světě skoro všichni, je na nás vyvíjen tlak ze všech možných stran, ať už třeba v zaměstnání nebo na úřadech. Dnešní hektická doba jakoby si stres přímo vyžadovala, jakoby se bez stresu nedalo vůbec existovat. Opak je pravdou, stres nám hodnotu našeho žití přímo snižuje; chceme-li žít v klidu a bez zbytečných nervů, je třeba se stresu zbavit a vše řešit s chladnou hlavou a klidnou myslí. Velice účinným nástrojem na stres jsou meditace ve všech podobách. Zejména cvičení naší jednoduché meditace podle návodu na našem webu ZDE, pokud se cvičí dostatečně často, vám pomůže velmi rychle stres eliminovat a zlepšit si tím život. Když se zbavíme stresu, odpadne nám spousta zdravotních problémů, protože naše tělo se začne zotavovat z neblahých následků a začne se samo uzdravovat. Problémy, které nás vyváděli z rovnováhy, jsou najednou tak nicotné, že nechápeme, jak nás to či ono mohlo dříve tak jednoduše rozhodit. A časem zjistíme, že slovo „problém“ z našeho slovníku pomalu mizí. Jak už jsem uvedl, stresu se můžeme zbavit už jen tím, že budeme často a pravidelně cvičit meditace z našich stránek zde: Meditace – návod.
 


inzerce
Etue.cz - kožené etue a peněženky
www.etue.czTuto meditaci si můžeme okořenit, cíleně vylepšit k rychlému nastolení klidu v naší mysli a tím pádem i v celém našem těle. Během samotné meditace slovo „stres“ vůbec nevyslovujte ani na něj nijak nemyslete. Nemyslete na problémy, které vás tíží. Vůbec si nepřipouštějte, že by pro vás mohlo být něco problémem. Pokud chcete vyřešit nějaký určitý problém, cvičte meditace podle našeho návodu zde: Meditace pro lepší život. My se při této meditaci chceme stresu zbavit, proto na to slovo nebudeme myslet, a ani se nebudeme věnovat problémům, které v nás stres vyvolávají. Ani nebudeme používat vědomou vizualizaci; budeme si opakovat slovní afirmace, které v nás budou vyvolávat a podporovat pocit klidu a sebevědomí. Afirmace Najděte si klidné a tiché místo viz Meditace – návod. Vstupte do stavu meditace, pozorujte vaše uvolněné tělo, pozorujte váš lehký přirozený dech a chvíli v tomto stavu setrvejte. Pomalu a klidně si v duchu opakujte tuto afirmaci: „Pokaždé, když si v duchu řeknu: „jsem klidný“, okamžitě se zklidním, budu cítit radost a lásku a všechny zdánlivě problémové situace hravě a klidně vyřeším.“ Tato meditace by měla trvat 10 až 20 minut, ale i déle, chcete-li, důležité je cítit se příjemně. Před tím, než začnete ze stavu meditace vystupovat do běžného bdělého stavu, několikrát si v duchu řekněte: „Jsem klidný“. Díky této afirmaci, časem a cvičením si nakonec můžete osvojit tuto krátkou techniku: podaří se vám dostat se okamžitě z případného stresu už jen tím, že na chvíli zavřete oči a v duchu si řeknete „jsem klidný“. Před tím, než si tuto krátkou meditační techniku plně osvojíte, bude ji muset nahradit o něco málo složitější technikou, a sice krátkou meditací viz níže: Okamžité zahnání stresu a nastolení klidu – několikaminutová krátká meditace Tento způsob okamžitého zbavení se stresu vám pravděpodobně nebude fungovat bez předešlého pravidelného cvičení a osvojení si návyků, jak vstoupit do stavu meditace a zase z něj klidně vystoupit do bdělého stavu. Sami ucítíte, jestli jste připraveni tímto krátkým cvičením zbavit se okamžitě stresu a nastolit klid a radost, a to tak, že to sami vyzkoušíte. Mějte na paměti, že přetvářka nevydrží dlouho a člověk časem vybuchne. Mám na mysli přetvářku našeho duševního stavu: když budeme nejen našemu okolí, ale zejména sami sobě nalhávat, že jsme se zklidnili, že nás naše meditace okamžitě uklidnila a budeme na svém obličeji vynucovat neupřímný umělý smích, je to nejlepší cesta spadnout do ještě většího stresu, než který jsme prožívali před tou přetvářkou. Ten klid musíme doopravdy cítit, i kdyby měl trvat jenom malou chvíli. Časem ten klid, ten opravdový klid a radost, vstoupí do naší mysli, našeho těla a naší situace na tak dlouho dobu, kterou budeme potřebovat k tomu, abychom měli stres pod kontrolou. Pohodlně si sedněte v autě nebo v kanceláři a pokuste se zajistit alespoň na pár minut, aby vás nikdo z vaší meditace nevyrušil. Vstupte do stavu meditace podle návodu zde: Meditace – návod a chvíli v tom stavu setrvejte. Pomalu a klidně si v duchu několikrát opakujte tuto afirmaci: „Jsem klidný.“ Hlavně nespěchejte. Pomalu přejděte ze stavu meditace do běžného bdělého stavu, pomalu otevřete oči a napijte se čisté vody. Pokud opět cítíte stres a máte čas, tuto krátkou meditaci zopakujte. V každém případě by ale stres měl být menší a hlava a mysl jasnější. Účinnost této metody pro vás bude přímo úměrná času, který věnujete předešlému cvičení v odstavci Afirmace. Odhodlání a vůle Přejít ze stavu stresu do trvalého klidu za několik minut nebo dokonce sekund vyžaduje odhodlání a vůli. Čas, který cvičení věnujete, se vám ale mnohonásobně vrátí v podobě klidu, radosti a pohody.